Πολιτική Απορρήτου

  • Email
  • Email

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Η deb8.gr («μας», «εμείς», «Εταιρεία») έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών και των άλλων χρηστών του deb8.gr (η «Ιστοσελίδα»). Δημιουργήσαμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αυτή η «Πολιτική») για να σας δώσει την εμπιστοσύνη, όπως μπορείτε να επισκεφθείτε και χρήσης της Ιστοσελίδας, και για να αποδείξει την προσήλωσή μας στις θεμιτές πρακτικές πληροφορίες. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται μόνο στον Δικτυακό Τόπο, και όχι σε οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους που μπορεί να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση από την Ιστοσελίδα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχουν οι πρακτικές και πολιτικές που διαφέρουν ουσιωδώς από την παρούσα Πολιτική συλλογή και χρήση δεδομένων.

1.2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είμαστε μια γενική περιοχή ακροατήριο, και δεν κατευθύνουν οποιοδήποτε περιεχομένου μας ειδικά σε παιδιά κάτω των 13 ετών, σύμφωνα με το Παιδικό απευθείας σύνδεση Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998.

2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ
2.1.
ΤΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς σε μερικές διαφορετικές καταστάσεις. Το πρώτο είναι αν θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της «επαφής» σελίδα. Με αυτό τον τρόπο, θα μας δώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το δεύτερο είναι αν αφήσετε ένα σχόλιο σε ένα blog post κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να σας ζητηθεί για ένα όνομα και άλλα στοιχεία. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε πληροφορίες μέσω αυτών των δύο μεθόδους για να χρησιμοποιήσετε και να απολαύσετε την Ιστοσελίδα.

2.2. ΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
(α) αυτόματη είσπραξη. Οι διακομιστές μας αναγνωρίζει αυτόματα τα ονόματα τομέα των επισκεπτών και τις διευθύνσεις IP (ο αριθμός που αποδίδεται σε υπολογιστές στο Internet). Καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς αποκαλύπτεται σε αυτή τη διαδικασία. Η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να συγκεντρώνει ανώνυμα «δεδομένα κίνησης» που δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά, αλλά αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για λόγους μάρκετινγκ ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
(β) τα cookies. Από καιρό σε καιρό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τυποποιημένες «cookies» χαρακτηριστικό των μεγάλων εφαρμογών περιήγησης που μας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα μικρό κομμάτι των δεδομένων στον υπολογιστή σας σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας βοηθούν να μάθουν ποιες περιοχές της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες και ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση, μέσω προγραμμάτων που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, το Google Analytics. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies από δικτυακούς τόπους κοινωνικής και προγράμματα τρίτων κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, Facebook, Google Plus και το Twitter. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας ή ανεξάρτητα προγράμματα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι μειωμένη και κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προορίζονται.
(γ) τους χορηγούς και διαφημιστές. Εμείς μπορεί να αποφασίσει να δεχθεί χορηγία και τις διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα πρέπει να αναλάβει το εν λόγω χορηγούς και διαφημιστές θα έχουν πρόσβαση στις εμφανίσεις και τα δεδομένα κλικ για τα κομμάτια της εμπορίας τους. Προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε αυτούς από εμάς.

3. Χρησιμοποιήστε και την ανταλλαγή πληροφοριών
3.1.
Τι κάνει η εταιρεία κάνει με συλλεχθούν πληροφορίες;
(α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούμε για να διευκολυνθεί η λειτουργία του site, όπως μια εταιρεία που φιλοξενεί και το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αλληλογραφία.
(β) ανώνυμες πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε ανώνυμες πληροφορίες για την ανάλυση της κυκλοφορίας ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ανώνυμες διευθύνσεις IP για να διαγνώσετε προβλήματα με το server μας, για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας, ή για να εμφανίσετε το περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κυκλοφορίας και τα στοιχεία της συναλλαγής μπορεί επίσης να μοιραστεί με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους διαφημιστές σε μια συνολική και ανώνυμη βάση.
(γ) χρήση cookies. Προσφορές ή διαφημίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχουν cookies. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε πληροφορίες που συλλέγονται από εξωτερικούς διαφημιστές στην ιστοσελίδα μας.
(δ) κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών. Εμείς μπορεί να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχουμε για σας, αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή στην καλή πίστη ότι μία τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για (1) να προσαρμοστεί στα διατάγματα του νόμου ή να συμμορφώνεται με τις νομικές διαδικασίες που εξυπηρετούνται από εμάς, (2 ) για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ή την ιδιοκτησία ή τους χρήστες της Ιστοσελίδας, ή (3) ενεργεί κάτω από επείγουσες περιστάσεις για να προστατεύσει την ασφάλεια του κοινού ή των χρηστών της ιστοσελίδας.
(ε) πώληση πληροφοριών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην επιχείρησή μας, μπορούμε να πωλήσει ή να αγοράσει τμήματα του δικτυακού τόπου ή την εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Εάν η εταιρεία ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων από τρίτους, οι πληροφορίες χρήστη θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν στον αγοραστή.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το site έχει θεσπίσει μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς, αλλά δεν κάνουμε διαβεβαιώσεις σχετικά με την ικανότητά μας να αποτραπεί κάθε τέτοια απώλεια σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που απορρέουν από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση.

5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΑ έλεγχο της εταιρίας
5.1.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Από καιρό σε καιρό, η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε τις εν λόγω ιστοσελίδες, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όροι χρήσης δεν επεκτείνονται σε αυτές τις τοποθεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τις πρακτικές τους.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
6.1.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική ή τις πρακτικές μας που σχετίζονται με αυτό το Site, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την «Επικοινωνία» σύνδεσμο στο μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.

6.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να προσθέσετε, να αλλάξετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας. Θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές αυτές στην περιοχή σε εμφανές περιοχή. Μπορείτε έπειτα να επιλέξετε αν θέλετε να αποδεχτείτε το εν λόγω αλλαγές πολιτικής ή να διακόψει τη χρήση της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, ενημέρωση ή τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ 30 ημέρες μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Είναι δική σας ευθύνη να αναθεωρήσει την πολιτική από καιρό σε καιρό για να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να συμφωνείτε με όλους τους όρους της.
(α) Αν έχετε εγγραφεί για τις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, εμείς θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.